Reglement

Proefles

Ter introductie kan er een proefles afgesproken worden waarin u geintroduceert wordt in mijn manier van werken. In deze les leren we elkaar kennen, bespreken we uw doelen en mijn methodes.
Wanneer u besluit de lessen te vervolgen ontvangt u van mij een ‘10 lessen-strippenkaart’ en een factuur hiervoor. De proefles wordt dan afgestempeld als les 1. Wanneer u besluit de lessen bij mij niet te vervolgen ontvangt u een factuur voor de proefles. De kosten hiervan zijn gelijk aan èèn zangles.


10 lessen-strippenkaart

Facturen voor een 10 lessen-strippenkaart dienen betaald te worden voor aanvang van de 2e les.
De data op de stempelkaart dienen binnen maximaal 6 maanden te vallen.


Zangles afmelden

Afmelden van een zangles (door bijvoorbeeld ziekte o.i.d.) dient te geschieden 24 uur vóór aanvang van de les per telefoon, sms of email. Wanneer dit correct gebeurt, behoudt de leerling het recht op deze les. Wanneer dit niet correct gebeurt, vervalt het recht op deze les / worden de kosten doorberekend. De les dient binnen 2 weken ingehaald te worden.
Wanneer de docente zich voor de les afmeldt zal deze (zonder extra kosten voor de leerling) in overleg opnieuw ingepland worden. Er vindt in geen geval restitutie plaats van het les-/cursusgeld.


Opnames

Per les wordt de leerling een opname van de zangles aangeboden. Deze opname is niet verplicht en brengt geen extra kosten met zich mee. Uiteraard mag de les ook door de leerling zelf opgenomen worden.
De gemaakt opnames dienen in het bezit van de leerling te blijven en enkel gebruikt te worden als naslagwerk en studiehulp. Verspreiding van dit materiaal (via youtube of andere media) is verboden.